O nás

Nakladatelství SANTAL zahájilo svoji činnost v r. 1983. Jelikož jeho zaměření na oblast jógy, duchovních nauk a alternativní medicíny představovalo v dobách totality nežádoucí tématiku, jednalo se v podstatě o poloilegální práci. Publikace byly vydávány nejprve pod hlavičkou Oddíl jógy, později Středisko jógy Králův Háj, Liberec. Již v únoru 1989 bylo ve snaze legalizovat tuto práci získáno povolení pro soukromou nakladatelskou činnost. Jednalo se tak pravděpodobně o první české soukromé nakladatelství.

Cílem činnosti bylo v době „informačního vakua“ před revolucí poskytnout zájemcům poznatky z poměrně těžko dostupných oblastí.

V současnosti, kterou lze označit jako dobu „informační exploze“ v oblasti ezoterní literatury, je to snaha umožnit čtenářům základní orientaci a především poskytnout kvalitní, bezpečné a prakticky použitelné informace. Nekvalitní a nezodpovědně nabízené publikace s touto tématikou se totiž mohou stát příčinou mnohých problémů a komplikací, především v oblasti duševního, ale i tělesného zdraví.