Nakladatelství Santal

Nakladatelství SANTAL zahájilo svoji činnost v r. 1983. Jelikož jeho zaměření na oblast jógy, duchovních nauk a alternativní medicíny představovalo v dobách totality nežádoucí tématiku, jednalo se v podstatě o poloilegální práci. Publikace byly vydávány nejprve pod hlavičkou Oddíl jógy, později Středisko jógy Králův Háj, Liberec. Již v únoru 1989 bylo ve snaze legalizovat tuto práci získáno povolení pro soukromou nakladatelskou činnost. Jednalo se tak pravděpodobně o první české soukromé nakladatelství.

Knižní nabídka

V současné době Vám naše nakladatelství nabízí tyto knižní tituly:

 
 

POSVÁTNÁ ENERGIE
M. Mihulová – M. Svoboda

Zabývá se působením energie z Nejvyššího zdroje v různých dimenzích, formách i lidských bytostech, až po úroveň tak zvané neživé hmoty. Brožovaná, formát 115 x 205 mm, 131 stran, cena 199 Kč.

LIDOVÁ PŘÍSLOVÍ,
Esence životní filosofie
M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha osvětluje 333 pojmů, s nimiž se lidé setkávají na cestě za poznáním. Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 232 stran, cena 360 Kč.

DUCHOVNÍ ABECEDA
M. Mihulová – M. Svoboda

Zabývá se působením energie z Nejvyššího zdroje v různých dimenzích, formách i lidských bytostech, až po úroveň tak zvané neživé hmoty. Brožovaná, formát 115 x 205 mm, 131 stran, cena 199 Kč.

MALÍ UČITELÉ,
čemu nás děti mohou naučit
M. Mihulová – M. Svoboda

Řada principů ze života malých dětí představuje inspiraci pro dospělé čtenáře. Celobarevné provedení doprovází řada fotografií. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 130 Kč.

KRIZE NAŠEHO SVĚTA
Jiddu Krishnamurti

Kniha známého autora se zabývá problematikou krize projevující se v mnoha oblastech současného života. Autor jako vynikající znalec lidské duše odkrývá vnitřní příčiny problémů, které nakonec vedou k zevním i celospolečenským krizím. Vázaná, formát A5, 150 stran, cena 259 Kč.

PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA
M. Mihulová – M. Svoboda

Unikátní publikace přináší stovky účinných receptů z různých oblastí přírodní medicíny (léčivé rostliny, himálajské čaje, tradiční čínská medicína, gemmoterapie, včelí produkty, homeopatie, antroposofická medicína, Bachova terapie). Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 236 stran, cena 348 Kč.

ZÁBLESKY POZNÁNÍ
Vojtěch Kosprd

Duchovní pohled na různé stránky současného života. Dárková celobarevná knížka doprovázená uměleckými fotografiemi Vojtěcha Šťastného.Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 129 Kč.

TOUHA DUŠE
Klára Doležalová

Vnitřní duchovní prožitky mladé ženy, hledající pravdu života. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 32 stran, celobarevná, cena 119 Kč.

SKRYTÁ PRAVDA ZA JÓGOU
M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha odhaluje málo známé a skryté aspekty praxe jógy, které nejsou zjevné při běžném pohledu na stávající systémy jógy. Jelikož neexistují dva stejní jedinci, upozorňuje také na individuální charakter hledání vyšších životních hodnot. Vázaná, formát 110 x 200 mm, 148 stran, cena 268 Kč.

VNITŘNÍ VÝZNAM PŘÍSLOVÍ
M. Mihulová – M. Svoboda

Celobarevná dárková knížečka zdůrazňuje význam přísloví pro vnitřní vývoj člověka. Zároveň ukazuje, jak známá přísloví zrcadlí zákonitosti duševního a duchovního života. Volně navazuje na publikaci „Česká přísloví“, vydanou v roce 2010. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 124 Kč.

BRÁNA K NADVĚDOMÍ
M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha podrobně popisuje tři oblasti vědomí – podvědomí, denní vědomí a nadvědomí. Uvádí rovněž praktické postupy a doporučení umožňující plnohodnotné využívání všech tří oblastí. Brožovaná, formát A5, 180 stran, cena 268 Kč.

DUŠE A UMĚNÍ
Paul Brunton

Vliv umění na kvalitu života i vývoj lidské duše. Celobarevná dárková knížka doplněná řadou barevných fotografií. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 124 Kč.

ROZHOVOR S EINSTEINEM
Vědomí pokory
M. Mihulová – M. Svoboda (kniha + CD)

Kniha předkládá formou dialogu názory světoznámého vědce na řadu oblastí lidského života. Patří sem věda, filosofie, náboženství, politika a další. Vybrané kapitoly čte na přiloženém CD Radovan Lukavský. Brožovaná, formát 135 x 190 mm, 68 stran, CD, cena 280 Kč.

ENCYKLOPEDIE JÓGY
M. Mihulová – M. Svoboda

Několik stovek hesel a desítky obrázků seznamují se základními pojmy, principy i technikami z oblasti filosofie a praxe jógy. Vázaná (imitace kůže), formát A5, 190 stran, cena 349 Kč.

VESELÁ MYSL
M. Mihulová – M. Svoboda

Shrnutí principů skutečně pozitivní životní orientace. Publikace obsahuje i řadu praktických rad a doporučení pro zlepšení kvality vlastního života. Celobarevná dárková knížka doplněná řadou barevných fotografií. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, 2. vydání, cena 119 Kč.

NÁVRAT K MOUDROSTI A LÁSCE
Pavla Kašparcová

Kniha seznamuje formou otázek a odpovědí se základními principy duchovního života. Naznačuje i cestu k jejich začlenění do každodenní pozemské existence. Brožovaná, formát A5, 168 stran, 2. vydání, cena 228 Kč.

MUDRCI, GURUOVÉ A ZASVĚCENCI
M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha přibližuje život a myšlenky devíti význačných postav světového duchovního života: Aurobindo – Krišnamurti – Brunton – Šivananda – Steiner – Rámakrišna – Vivekananda  – Ramana Mahariši – Šankara. Vázaná (imitace kůže), formát A5, 196 stran, cena 320 Kč.

PRAMENY MOUDROSTI
M. Mihulová – M. Svoboda

Myšlenky křesťansky orientovaných hledačů pravdy života, zaměřené na základní otázky lidské existence. Celobarevná dárková knížka. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 115 Kč.

TAJEMSTVÍ KOSMU
Adelma Vay

Neobvyklý pohled na stavbu kosmu i lidskou existenci v něm. Vznik a vývoj kosmu z duchovního hlediska jako projev Nejvyšší Inteligence realizovaný v úrovních duch, síla a hmota. Brožovaná, formát A5, 152 stran, 2. vydání, cena 228 Kč.

TAJEMSTVÍ PŘÍTOMNOSTI,
doteky vědy a náboženství
M. Mihulová – M. Svoboda

Poznatky moderní fyziky ve světle duchovních nauk. Knihu doplňují unikátní barevné fotografie kosmu. Brožovaná, formát A5, 128 stran, cena 200 Kč.

NÁLADA,
jak ovládat vlastní nálady
Norbert Čapek

 

Tato kniha ukazuje možnosti poznávání vnitřních mechanismů tvorby našich nálad. Nabízí také jednoduché metody k jejich ovládání a vytváření. Z obsahu: Utajená inteligence – Umění klidu – Síla emocí – Ovládání strachu – Řízená vůle – Nálada a únava – Nálada a barvy – Cesta imaginace. Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 175 stran, 7. vydání, cena 188 Kč.

TAJEMSTVÍ MYSLI,
metody poznávání a ovlivňování myšlenek
Jiří Elger

Publikace odhaluje zákony světa myšlenek a emocí, předkládá návody k jejich vědomému ovlivňování a upozorňuje na zodpovědnost za obsah vlastní mysli. Otvírá problematiku pojmu „Já“ jako jedné z největších záhad lidské existence. Nabízí prostředky pro pronikání do hlubších oblastí vlastního vědomí a upozorňuje na možná rizika tohoto hledání. Vázaná, formát 110 x 210, 136 stran, 2. vydání, cena 228 Kč.

OSUD NEBO SVOBODNÁ VŮLE
Pavla Kašparcová

Publikace odpovídá na jednu z nejpalčivějších otázek života, kterou představuje poměr mezi neměnným osudem a svobodnou lidskou vůlí. Upozorňuje na skryté zákony, na jejichž základě člověk vytváří vlastní osud. Zabývá se problematikou nejvyšší spravedlnosti jako principu univerzální rovnováhy. Vázaná, formát 110 x 210, 128 stran, 2. vydání, cena 220 Kč.

SVĚTLO V NÁS,
12 duchovních sil člověka
Pavla Kašparcová

Publikace se zabývá podstatou a působením duchovních sil a schopností člověka. Uvádí jejich rozdělení, charakteristiku, účinky a možnosti využívání. Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 88 stran, 2. vydání, cena 99 Kč.

VĚDA – VÍRA – VĚČNOST,
za hranice vědy a náboženství
M. Mihulová – M. Svoboda

Věda i víra představují cesty k poznání reality, jejíž jsme součástí. Obě při tom zjevně narážejí na hranice, které si částečně i samy vytvořily. Věčnost je nadčasová, multidimenzionální sféra obsahující sjednocující princip všech jevů i zákonů. Zde se nachází klíč k pochopení skutečnosti. Vázaná, formát 160 x 230 mm, 276 stran, cena 398 Kč.

SVĚTLO MÉHO SRDCE
Liliana Doubková

Pohled do vnitřního světa mladé dívky, studentky psychologie, odhaluje skrytá zákoutí lidské duše. Přístup k řešení osobních problémů ukazuje zároveň obecně platné zákonitosti lidského života. Brožovaná, formát A5, 144 stran, cena 218 Kč.

NEZTRAŤ SVOU KOTVU
Anna Tichá

Publikace seznamuje velice stručnou, jasnou a srozumitelnou formou se základními mechanismy působícími v našem vnitřním světě. Jejich pochopení a znalost umožňuje účinnou regulaci duševních stavů, nastolení vnitřní rovnováhy a hlubšího poznání sebe sama. Brožovaná, formát 130 x 110 mm, 32 stran, cena 99 Kč.

JÓGA A STRAVA
M. Mihulová – M. Svoboda

Principy stravování dle učení jógy, vegetariánská strava, bio potraviny, vegetariánské suroviny, zdravotní účinky potravin a koření, desítky receptů vegetariánských jídel. Brožovaná, formát A5, 240 stran, cena 248 Kč.

CESTA SEBEPOZNÁNÍ
M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha se zabývá otázkami poznávání vnitřního světa. Uvádí řadu mentálních technik i odkaz významných duchovních učitelů. Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 203 stran, cena 268 Kč.

DVANÁCT SLUNEČNÍCH MEDITACÍ
M. Mihulová – M. Svoboda

Dárková, celobarevná knížka spojuje popis dvanácti základních kosmicko-duchovních principů lidského života s barevnými fotografiemi Slunce. Každá kapitolka obsahuje i krátkou meditaci. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 32 barevných stran, cena 99 Kč.

LÉČENÍ STRAVOU,
stravovací systémy, léčebné diety, praktické recepty
M. Mihulová – M. Svoboda

Publikace přináší přehled základních stravovacích systémů vzniklých v Evropě i v Orientu. Seznamuje se zdravotními účinky jednotlivých potravin, uvádí léčebné postupy i řadu praktických receptů. Brožovaná, formát A5, 128 stran, cena 168 Kč.

POLARITA ŽIVOTA,
hledání vnitřní rovnováhy a harmonie
M. Mihulová – M. Svoboda

Publikace naznačuje cestu k vnitřní harmonii s použitím stovky konkrétních příkladů, odpovídajících zákonu polarity. Pochopení jeho projevů ve vnějším i vnitřním světě umožňuje člověku nastolení větší stability, využívání energie protipólných jevů, moudřejší pohled na svět i vyrovnanější život. Z obsahu: světlo – temnota, iluze – skutečnost, čas – věčnost, duch – hmota, bdění – spánek, žena – muž, pokora – pýcha, dávání – přijímání, radost – smutek, zdraví – nemoc, dobro – zlo, mládí – stáří, život – smrt, začátek – konec. Vázaná, formát 110 x 200 mm, 200 stran, cena 245 Kč.

TOULKY RÁJEM se svámím Šivanandou
M. Mihulová – M. Svoboda

Dárková celobarevná knížečka spojuje myšlenky významného indického učitele integrální jógy sřadou uměleckých fotografií. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 112 Kč.

BÁLAJÓGA,
jóga pro děti, juniory a rodiče
M. Mihulová – M. Svoboda

Ojedinělá publikace, která vedle velice široké palety cviků pro děti seznamuje především dospívající se základy životní filosofie jógy. Uvádí také rady a doporučení týkající se práce rodičů a učitelů s dětmi v oblasti jógy. Brožovaná, formát 160 x 230 mm, křídový papír, 200 stran, množství barevných fotografií, cena 298 Kč.

ZE STAROINDICKÉHO MUDROSLOVÍ
ze sanskrtských originálů vybral a přeložil Dušan Zbavitel

Dárková publikace seznamuje s lidovou moudrostí staré Indie. Celý text prolínají umělecké koláže Václavy Císařovské. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, cena 112 Kč.

KORUNA A KOŘENY 
Péter Müller,
překlad Monika Zbavitelová a Dušan Zbavitel

Mistrně napsaná zpověď význačného maďarského dramatika, která je zaměřena na hledání životních hodnot, vnitřní vývoj i poznávání nepsaných zákonů ducha. Vázaná, formát 150 x 230 mm, 309 stran, cena 318 Kč.

MODRÁ ZÁŘE
Ondřej Jerman

Filosoficky laděné verše čtrnáctiletého chlapce. Dárkové provedení doprovázejí umělecké fotografie Šárky Nemešové. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 32 stran, cena 69 Kč.

OZVĚNY ABSOLUTNA
V. S. Johanes

Slyšel jsem slova, která rezonovala nekonečnem, slova, která mě fascinovala, slova, která s sebou nesla jiskření dotyků s věčnem. Byla to obyčejná, prostá slova, ale jejich souhvězdí mělo v sobě ohromující, šokující náboj síly a vibračních kvalit. Bylo to tak krásné, že jsem na chvilku zapomněl dýchat. Nikdy bych neuvěřil, že slovo může mít i tyhle kvality. Co všechno ještě nevím o magii slov? Zázraku soukromé, vnitřní, intimní extáze, který nás spojuješ přímo s jasem božím. Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 136 stran, cena 148 Kč.

ČLOVĚK A NEKONEČNO
V. S. Johanes

Publikace nevšedním způsobem řeší základní otázku lidského života, kterou je jeho vlastní smysl a význam. V poměru nuly a nekonečna spatřuje hlavní vyjádření vztahu člověka k Bohu. Tento poměr chápe i jako návod k praktické cestě poznání Nejvyšší Inteligence. Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 136 stran, cena 139 Kč.

OVOCNÁ KUCHAŘKA
Jaroslav Vašák

Kniha nabízí řadu osvědčených receptů ze sbírky známého mistra kuchaře s použitím nejrůznějších druhů ovoce. Zároveň přibližuje také zdravotní účinky jednotlivých plodů. Brožovaná, formát A5, 128 stran, cena 168 Kč.

KRAJINA TICHA
Kateřina Jelínková

Soubor duchovně laděných veršů doprovází kresby autorky textu. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 40 stran, cena 129 Kč.

PRŮZRAČNÁ STEZKA
M. Mihulová – M. Svoboda

Publikace uvádí tresť učení dvaceti významných postav duchovního života. Celobarevné provedení s řadou fotografií. Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran, 190 Kč.

Elektronické knihy

 
 

Pro čtečky, tablety a mobilní telefony.

Kontakt

 
 

Na Výšinách 9
460 05 Liberec 5

mobil: 775 999 418
e-mail: santal@seznam.cz